VARFÖR SKA DU VÄLJA OSS?

 • Vi tar ett helhetsansvar för din byggprocess
 • Du får vägledning bland alla inredningsval
 • Vi är klara i tid
 • Vi håller din budget
 • Vi respekterarar att vi är i DITT hem

Vi skräddarsyr ett team som passar just ditt projekt!

DITT BYGGTEAM hjälper dig med allt som berör ditt projekt, från planering till färdigt resultat.
Den första kontakten har du med vår byggkoordinator Åsa Heidenmark. Hon hjälper dig att ta fram en uppdragsbeskrivning och sen sammankalla rätt kompetenser till ditt uppdrag.

Lukas från Sjöstedts Bygg AB eller Gytis från Balt Pro AB står för utförandeentreprenaden och blir även din ansvarige arbetsledare.
För att sammanfatta det så tar vi fullt ansvar för att du får den rätta kompetensen till ditt uppdrag. Du har hela tiden en tilldelad kontaktperson och en arbetsledare som är väl insatta i ditt projekt. Vi jobbar med tydliga offerter, avtal och tidsplan.

Här är Några exempel på jobb vi utför:

 • Planering (bygglov, ritningar, inredning)
 • Ombyggnad/tillbyggnad
 • Renovering
 • Kök
 • Elarbeten
 • Vvs arbeten
 • Fönsterbyte
 • Målning
 • Takarbeten
 • Markarbeten
 • Altan/terass
 • Fasadbyte
 • Ventilation
 • Badrum