Byggrådgivning


Är du spekulant på ett hus med behov av renovering, eller står du inför en större renovering av ditt befintliga boende? Är du osäker på husets förutsättningar både estetiskt och byggtekniskt och vad saker och ting kostar – då kan en byggrådgivning vara något för dig.

Vår byggkoordinator Åsa och en av våra ansvariga byggentreprenörer kommer hem till dig och under ca 1 1/2 -2 timmar går vi igenom er bostads möjligheter.

Detta är en rådgivning, inte en besiktning.

Kostnad: 3 000 kr inkl moms.


Vad kan en rådgivning ge:
  • Nya tankar kring planlösning
  • Förslag på smart förvaring
  • Förslag på material
  • Grov kostnadsuppskattning
  • Utlåtanden om byggmöjligheter
  • Uppfattning om befintligt skick